bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 27 października 2014r. w Art Hotelu We Wrocławiu dobędzie się konferencja podsumowująca etap testowania innowacyjnego modelu pracy z młodzieżą w wieku 15 – 25 lat, który powstał w ramach projektu „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej". W projekcie udział wzięło ponad 507 osób między 15 a 25 rokiem życia oraz 32 pracowników Instytucji pomocy społecznej.

KARnet 15+ to innowacyjny model współpracy trójsektorowej, wykorzystujący kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ułatwieniem wejścia na rynek pracy młodzieży, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną efekty kilkumiesięcznej działalności młodzieży w Klubach oraz filmiki dokumentujące przebieg kilku wybranych aktywności. Realizatorzy projektu opowiedzą o doświadczeniach z etapu testowania modelu KARnet 15+.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Upowszechniającej Rezultaty Projektu i Promującej Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, który prowadzony jest we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

2 1

W dniu 10 października 2014 r. w Rzeszowie odbyła się 3 z cyklu 16 konferencji promujących osiągnięcia projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich reprezentował Pan Tadeusz Gospodarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Projektów, który oficjalnie rozpoczął konferencję przedstawiając główne założenia oraz cele projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.  W dalszej części konferencji wygłoszone zostały prelekcje na temat roli rewitalizacji w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020 oraz zostały szczegółowo zaprezentowane wiodące rezultaty projektu „Rewitalizacja społeczna”. Konferencję zamknął Regionalny panel ds. rewitalizacji społecznej, w ramach którego podjęto dyskusję dotyczącą problematyki rewitalizacji w kraju pod kątem przyszłych działań w nowej perspektywie.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pragnie poinformować, że w dniu 22 października 2014 r., w hotelu „Victoria” przy ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie odbędzie się w konferencja pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, utrwalająca pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych realizowanej w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Konferencja realizowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są w terminie do dnia 16 października 2014 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

docxFormularz zgłoszeniowy

pdfProgram konferencji

Tematykę konferencji zaprezentowała Pani Krystyna Dowgiałło.Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej MPiPS zaprezentowała swoje spostrzeżenia po pierszej części prezentacji.

W dniu 9 października 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja „Innowacje społeczne w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" zorganizowana przez Centrum RZL. Podczas konferencji odbyła się prezentacja wypracowanych rozwiązań innowacyjnych oraz dyskusja nt. użyteczności wypracowanych narzędzi oraz możliwości ich wdrożenia do głównego nurtu polityki.

W konferencji ze strony CRZL wzięli udział: Pani Anna Rodzeń-Kuczmarska – Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania Projektów, Pan Łukasz Polinceusz – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych oraz przedstawiciele Sekcji Projektów Innowacyjnych i Współpracy Ponadanarodowej i Sekcji Informacji i Promocji.

Podkategorie