bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w ramach realizacji projektu „Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie".

Projekt „Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie” realizowany będzie w formule partnerstwa przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z wyłonionym Partnerem krajowym oraz zagranicznym w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

pdfOgłoszenie o otwartym naborze partnera zagranicznego w ramach realizacji projektu "Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie"

docxWzór oferty

docxWzór oświadczeń

pdfProcedura oceny ofert na partnera zagraniczego w projekcie "Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie"

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w ramach realizacji projektu „Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie".

Projekt „Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie” realizowany będzie w formule partnerstwa przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z wyłonionym Partnerem krajowym oraz zagranicznym w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły otwartego naboru partnerów w ramach realizacji projektu "Nauka przez całe życie. Dobry pracownik -skuteczne działanie":

pdfOgłoszenie o otwartym naborze partnera krajowego w ramach realizacji projektu "Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie"

docxWzór oferty

docxWzór oświadczeń

pdfProcedura oceny ofert na partnera krajowego w projekcie "Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie"

Zapraszamy pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji kompleksowych działań/programów na rzecz społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów zgodnie z Modelowym Standardem Aktywnej Integracji, a także nabyć kompetencji przeprowadzenia szkoleń jako liderzy instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu opracowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej do udziału w:

WARSZTATACH INSTRUKTAŻOWYCH Z ZAKRESU WDRAŻANIA Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (MSAI) PRZEZ LIDERÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do września 2015 roku będzie prowadziło nabór oraz realizowało warsztaty instruktażowe dla 600 uczestników w ramach realizacji projektu systemowego pt: „Rewitalizacja społeczna”, którego celem jest wypracowanie standardu działań o charakterze lokalnych partnerstw, łączącego różne metody i techniki pracy socjalnej, które staną się podstawą do wdrażania działań w ramach aktywnej integracji.

Szczegóły dostępne są pod adresem: rewitalizacjaspoleczna.pl

Czytaj więcej...

W dniu 9 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Katedry Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z pracownikami Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem spotkania była prezentacja i upowszechnianie Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (głównego produktu projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” realizowanego przez Centrum RZL) jako kompleksowego i efektywnego wsparcia środowisk lokalnych zamieszkałych na terenach zdegradowanych gospodarczo i przestrzenie oraz przedstawienie sposobów i możliwości zastosowania opracowanego modelu na terenie miast i wsi gdzie występują dzielnice/obszary biedy, patologii, podwyższonego bezrobocia i wykluczenia społecznego.

Istotą spotkania była dyskusja jej uczestników, podczas której przedstawiciele reprezentujący Uczelnie wyrazili zainteresowanie możliwością skorzystania w niedalekiej przyszłości z opracowanych produktów projektu „Rewitalizacja społeczna”.

2 lipca 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowy z nowymi partnerami Karty Dużej Rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z:

  • 40% zniżki przy zakupie biletu wstępu do Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu,
  • 50% zniżki na koncerty organizowane przez Filharmonię Pomorską,
  • 30% ulgi na pobyt w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku,
  • 25% ulgi przy zakupie biletów na warsztaty, kursy i szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury,
  • 25% zniżki w opłatach za zajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,
  • 40% zniżki przy zakupie biletów na spektakle w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu,
  • zniżki w biletach wstępu do Uzdrowiska Ciechocinek,
  • bezpłatnego zwiedzania pałacu w Lubostroniu, 20% zniżki na wynajem pokoju w oficynie,
  • 50% zniżki na bilet wstępu do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz
  • 15% zniżki przy przejazdach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

- Wspierają nas kolejni partnerzy, dla których los polskich rodzin nie jest obojętny. Dziękuję wam za to, że wspieracie duże rodziny w Polsce oraz że promujecie model biznesu odpowiedzialnego społecznie. Liczę na to, że inni już niebawem pójdą za waszym przykładem – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

- Jesteśmy drugim po Małopolsce województwem, które włącza własną regionalną ofertę do systemu ogólnokrajowego. Liczymy na wzajemność, na podobne decyzje innych samorządów regionalnych, dzięki którym nasze rodziny „trzy plus” będą mogły skorzystać z rabatowych możliwości w innych częściach kraju. Im szybciej zbudujemy taki system KDR, który będzie znaczącą ulgą dla domowych budżetów większych rodzin, tym realniej możemy myśleć o odwróceniu obecnych bardzo niepokojących tendencji demograficznych – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci. Lista zniżek dostępna jest na stronie: rodzina.gov.pl.

Nowych Partnerów w ramach Karty Dużej Rodziny pozyskuje Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Więcej informacji pod nr tel. (22) 237 00 92.

Minister Pracy i Polityki Społecznej z nowymi Partnerami i rodzinami wielodzietnymi

Przemówienie Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dzieci z rodzicami rodzin wielodzietnych5Najmłodsi członkowie z rodzin wielodzietnychPiotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wystąpienia

Podkategorie