bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ma przyjemność poinformować, iż została rozstrzygnięta II edycja konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013". W zorganizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą w Centrum Projektów Europejskich jury wyłoniło 5 projektów w następujących kategoriach: Liderzy Innowacji PO KL oraz Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL.

Więcej informacji na temat nagrodzonych projektów znajdą Państwo na stronie www.kiw-pokl.org.pl

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!


DSCN2161  DSCN2128

W dniach 26-27.05.2014r. oraz w 23-24.06.2014r. w Jadwisinie odbyły się pierwsze spotkania informacyjne z cyklu czterech spotkań skierowanych do Realizatorów (Liderów i Partnerów) Programów Rewitalizacji Społecznej. Spotkania informacyjne zostały zorganizowane w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Czytaj więcej...

Dyskusja panelowaUczestnicy konferencji

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Narzędzie do badania kompetencji wsparciem dla klientów i doradców zawodowych Publicznych Służb Zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy”.

Konferencja była organizowana w ramach projektu systemowego PO KL pn. „Narzędzie do badania kompetencji”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konferencji było upowszechnienie informacji na temat opracowywanego w ramach projektu innowacyjnego narzędzia do badania kompetencji (NBK) oraz promowanie planowanych szkoleń dla doradców zawodowych z zakresu stosowania narzędzia do badania kompetencji.

Czytaj więcej...

IMG 8520 IMG 8514

25 czerwca 2014 roku, w Warszawie, odbyła się III Konferencja z cyklu System prognostyczno - informacyjny zatrudnienia w Polsce. Celem konferencji było podsumowanie działań zrealizowanych w ramach Zadania nr 2 - Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, w ramach projektu "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zainicjowany został przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza Państwa do złożenia aplikacji w konkursie otwartym na kandydatów/-ki na redaktora/-kę publikacji.

Ww. nabór prowadzony jest w ramach realizowanego przez Centrum RZL projektu pn. ,,Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literaturyz zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej PO KL).

Nabór prowadzony jest przez Wykonawcę zamówienia publicznego wyłonionego poprzez zamówienie publiczne.

W związku z powyższym ogłaszamy konkurs otwarty na kandydatów/-ki na redaktorów merytorycznych publikacji dotyczących pomocy społecznej oraz pracy socjalnej tłumaczonych z języka angielskiego.

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2014 r. godz. 12:00.

Czytaj więcej...

Podkategorie