bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza Państwa do udziału w ogólnopolskim seminarium dotyczącym upowszechnieniu wyników badania oraz rekomendacji zawartych w Raporcie OECD „Lepsza praca wraz z wiekiem: Polska 2014" w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, które odbędzie się w dniu 27.03.2015 r. w Siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka1/3/5 – Sala im. A. Bączkowskiego.

pdfZaproszenie na ogólnopolskie seminarium

Seminarium skierowane jest w szczególności do przedstawicieli Instytucji Rynku Pracy, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz środowiska naukowego związanego z tematyką rynku pracy oraz pomocą i integracją społeczną.

Udział w ww. seminarium umożliwi zaznajomienie się z treścią ww. Raportu, jak również z oceną prowadzonych dotąd polityk w zakresie aktywizacji osób 50+. W ramach realizacji ww. seminarium przewidziane jest przeprowadzenie dyskusji pomiędzy autorami ww. Raportu a teoretykami i praktykami zajmującymi się aktywizacją osób 50+ w tym instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej, co pozwoli na praktyczne wykorzystanie zawartych w nim rekomendacji na poziomie lokalnym.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 24 marca 2015 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 22 628 45 48.

docFormularz rejestracyjny

W dniu 19 marca br. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich gościło przedstawiciela kardy akademickiej Uniwersytetu w Kolonii Pana Nicolasa Reum pracującego nad projektem z obszaru rynku pracy i edukacji obejmującym Polskę, Niemcy i Holandię. W wywiadzie udzielonym przez przedstawicieli Centrum RZL poruszono tematykę kształcenia, szkolenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej. Szczególną uwagę poświęcono aspektom kompetencji, standardów i kwalifikacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji. Omówiono także możliwości współudziału Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Uniwersytetu w Kolonii w projektach ponadnarodowych.  Dla celów badawczo-rozwojowych i dydaktycznych Uniwersytetu przekazano Panu Nicolasowi Reum’owi komplet materiałów dotyczących działalności projektowej Centrum RZL oraz raporty i opracowania z obszaru rynku pracy.

W związku z zakończonym procesem naboru wniosków o akredytację w ramach Systemu akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w załączeniu publikujemy listę wniosków przekazanych do oceny formalnej.

pdfLista wniosków - ocena formalna

Wygląd awersu Karty Dużej Rodziny.

W niespełna rok od wprowadzenia Karty Dużej Rodziny ponad milion członków rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o jej wydanie. Honoruje ją już ponad 500 firm i instytucji w całej Polsce.

- Przekroczyliśmy barierę miliona złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. To najlepszy dowód na to, że program jest potrzebny i stanowi realną pomoc dla dużych rodzin – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Beneficjentami Karty Dużej Rodziny są członkowie rodziny wielodzietnej, tj. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek/ka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

  • do ukończenia 18. roku życia,
  • w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona 16 czerwca 2014 r. jest to program dla rodzin 3+ uprawniających do zniżek w instytucjach i firmach w całej Polsce. To pierwszy w Polsce program łączący rząd, samorząd i biznes w jednym celu – wsparcia rodzin wielodzietnych. Dzięki partnerstwu w programie firmy mogą współtworzyć politykę prorodzinną, a rodziny wielodzietne mogą liczyć na realne wsparcie w codziennych wydatkach.

W program włącza się coraz więcej firm i instytucji, które oferują zniżki dla dużych rodzin. Karta honorowana jest przez 500 partnerów w 5 tys. miejsc w całej Polsce. Daje zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Obecnie za proces pozyskiwania partnerów Karty Dużej Rodziny odpowiada Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej CRZL.

Pan Tadeusz Gospodarczyk - Zastępca Dyrektora CRZL ds. Realizacji Projektów otwiera konferencję.Pan Marek Makowski, Kierownik Projektu NBK, podczas prezentacji.Uczestnicy konferencji NBK

W dniach 03-04 marca 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy „Narzędzie do badania kompetencji", realizowany w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja była okazją do podsumowania przebiegu i rezultatów projektu „Narzędzie do badania kompetencji", a także do upowszechnienia informacji na temat opracowanego w ramach ww. projektu innowacyjnego narzędzia do badania kompetencji (NBK). Konferencję otworzył Pan Tadeusz Gospodarczyk – Zastępca Dyrektora Centrum RZL ds. Realizacji Projektów oraz Pani Irena Mazek Naczelnik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Departamencie Rynku Pracy MPiPS.

Uczestnikami konferencji byli w szczególności przedstawiciele kadry zarządzającej Publicznych Służb Zatrudnienia (wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy) oraz Ochotniczych Hufców Pracy. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele środowisk naukowych, ekspertów i praktyków z dziedziny poradnictwa zawodowego.

W pierwszej części sesji plenarnej przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy MPiPS (Pani Grażyna Morys-Gieorgica), Centrum RZL (Pan Marek Makowski) oraz Combidata Poland omówili przebieg realizacji projektu, produkty powstałe w projekcie oraz przebieg badań i prowadzonych szkoleń. Została również zaprezentowana elektroniczna wersja NBK.

W dalszej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa pt. „Jakie korzyści ze stosowania NBK odniosą doradcy zawodowi i ich klienci – w opiniach trenerów i doradców". W dyskusji brali udział trenerzy prowadzący szkolenia w ramach projektu NBK oraz doradcy zawodowi którzy byli uczestnikami szkoleń.

Drugiego dnia konferencji dr Paweł Jurek z Uniwersytetu Gdańskiego w swoim wystąpieniu pt. „NBK – innowacyjne narzędzie oparte o metodę IRT" zaprezentował sposób prowadzenia badań w projekcie, ich złożoność i innowacyjność na polskim rynku.
Kolejny panel drugiego dnia konferencji obejmował wystąpienie dr Katarzyny Brachowskiej-Przeniosło, która omówiła powiązania pomiędzy rozwojem kompetencji, a planowaniem kariery zawodowej.

Trzecią część stanowiło wystąpienie Pani Olgi Mrozowskiej – eksperta terapii motywującej, która w swojej prezentacji podkreśliła rolę dialogu motywującego w pracy doradców zawodowych ze swoimi klientami.

Podczas zakończenia konferencji Pani Irena Mazek z Departamentu Rynku Pracy MPiPS, przybliżyła uczestnikom konferencji plany związane z wdrożeniem NBK po zakończeniu realizacji projektu.

Podkategorie