bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 26 listopada 2014 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki, podczas którego Centrum RZL wystawiło swoje stoisko informacyjno-promocyjne. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych. Osoby odwiedzające stoisko CRZL uzyskały informacje o działalności Jednostki, realizowanych i wdrażanych projektach w ramach Priorytetu I PO KL „Zatrudnienie i integracja społeczna” i ich wpływie na rynek pracy oraz szeroko rozumianą pomoc społeczną.

W dniu 25 listopada 2014 r. odbyła się konferencja „Zatrudnienie w Polsce 2013 – Praca w dobie przemian strukturalnych”, która poświęcona była prezentacji ostatniego z sześciu raportów „Zatrudnienie w Polsce” przygotowanego w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” realizowanego przez Centrum RZL. Raport poświęcony jest analizie przemian strukturalnych zachodzących w gospodarce polskiej i innych krajów UE oraz OECD i koncentruje się na czterech głównych zagadnieniach:

  1. Popyt na pracę a wyzwania restrukturyzacji
  2. Podaż pracy wobec starzenia się ludności
  3. Praca  w zielonej gospodarce
  4. Czas technologii – praca i instytucje rynku pracy w XXI wieku

Konferencję w imieniu CRZL otworzył Pan Tadeusz Gospodarczyk – Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Projektów.

logo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Realizacja i wdrażanie projektów przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efekty realizacji projektów", która odbędzie się 27 listopada 2014 roku w sali im. A. Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Konferencja będzie okazją do podsumowania realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki inicjowanych przez Departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz pozostałych wdrażanych przez Centrum RZL.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty projektów zarówno w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, jak też Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Wśród prelegentów znajdą się zarówno przedstawiciele Centrum RZL, jak też Beneficjentów systemowych, tj. Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, jak też Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w tym wydarzeniu.

pdfZaproszenie

pdfFormularz rejestracyjny

IMGP7922 IMGP7945 1

Miło nam poinformować, iż Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Pan Dariusz Kapusta został uhonorowany nagrodą "Serce Dobroci", przyznanej 24 listopada 2014 roku podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, a organizowanego w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Organizatorami uroczystości było Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busko-Zdroju. 

Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego zostały wręczone statuetki „Złote Serca Dobroci” i „Serca Dobroci”. Celem przyznawanych nagród jest promowanie i wyróżnienie pracowników instytucji, organizacji oraz osób działających w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu buskiego (Serce Dobroci) oraz osób wspierających powiat buski z terenu całego kraju (Złote Serce Dobroci).

W dniu 21 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty jednego z komponentów realizowanego przez Centrum RZL projektu systemowego „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, którym było opracowanie raportu „Zatrudnienie w Polsce imigrantów i mniejszości etnicznych 2011-2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy”.  Celem raportu jest merytoryczne wsparcie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w ich działalności na rzecz aktywizacji zawodowej imigrantów i reemigrantów oraz mniejszości etnicznych. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu badawczego, sytuację migrantów oraz mniejszości etnicznych na rynku pracy w Polsce oraz modelowe programy aktywizacji i integracji społeczno-ekonomicznej tych grup społecznych.

Konferencję w imieniu Centrum RZL otworzyła Pani Anna Rodzeń-Kuczmarska – Z-ca Dyrektora ds. Wdrażania Projektów.

Podkategorie