bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 z 21 maja 2010 roku) informujemy, że w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie znajdują się następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego tj.:

Czytaj więcej...

YZ9nrHKrllHY3KDhiZuk13 01 15 POWER 1 YZ9nrHKrllHY3KDhiZuk13 01 15 POWER 3 YZ9nrHKrllHY3KDhiZuk13 01 15 POWER 2

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucją Pośredniczącą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020 a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucją Zarządzającą. Z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej porozumienie podpisała Podsekretarz Stanu Małgorzata Marcińska. Porozumienie to jest jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie działań w PO WER, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...

LS 0500 LS 0489 LS 0482

LS 0556 LS 0451 LS 0444

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podziękował wszystkim, kórzy przyczynili się do uchwalenia ustawy, inicjatorom, pomysłodawcom, pracodawcom oraz Premier Ewie Kopacz i Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi. Ponadto ocenił, że wprowadzenie Karty Dużej Rodziny jest swoistym zwieńczeniem systemu, który powstawał i powstaje nadal w ramach samorządów.

Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem nadal będziemy działali na rzecz tego, by Karta Dużej Rodziny nie była dziełem zamkniętym z chwilą złożenia podpisu prezydenckiego, tylko, żebyśmy się nastawili na to, że będziemy się starali ją dalej rozbudowywać- powiedział.

Prezydent ocenił, że karta jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie dużym rodzinom, "gwiazdkowym prezentem". Czas jest świąteczny, wiec można chyba ten moment i tę ustawę uznać trochę za nasz wspólny prezent złożony pod choinkę wszystkim rodzinom - dodał (www.prezydent.pl).

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przedstawia wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące zasad dostępu do Bazy Konkurencyjności w ramach PO KL.

Czytaj więcej...

W ramach realizowanego przez Centrum RZL projektu pn. „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” zamieszczamy kolejne publikacje w formacie pdf z serii „Nowa Praca Socjalna", które znajdują się w zakładce Biblioteka.

Podkategorie