bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu „Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie”, którego przedmiotem będzie wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie, transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, równoległe tworzenie nowych rozwiązań i ich wdrożenie oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie
wpłynęły następujące oferty:

  • BD Center Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, oferta złożona 26.08.2015r.
  • Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50, 05-127 Warszawa, oferta złożona 26.08.2015r.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do dalszego procesu oceny merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

  • BD Center Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, - 90 pkt.
  • Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50, 05-127 Warszawa, - 90 pkt.

Podmioty zakwalifikowane do etapu negocjacji to:

  • BD Center Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów
  • Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50, 05-127 Warszawa

pdfLista rankingowa zawierająca informacje o podmiotach zakwalifikowanych do etapu negocjacji180.73 KB

Logotyp SI KDR

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji "Karta Dużej Rodziny 2.0", która odbędzie się w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 4. Konferencja będzie dotyczyć tematu systemu teleinformatycznego realizowanego w ramach Karty Dużej Rodziny. Wydarzenie to pozwoli na wymianę doświadczeń i szerszą analizę rozwiązań i efektów jakie przyniesie realizacja Projektu „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”.

Wydarzenie to jest jedną z 16 konferencji, w trakcie których istnieje możliwość udziału w panelu dla samorządów. Poprzez czynny udział we wszystkich częściach programu, można zdobyć przydatną wiedzę z zakresu funkcjonalności nowego Systemu oraz korzyści z jego wprowadzenia.

Szczegóły Konferencji i formularz rejestracyjny znajduje sie na stronie: wydarzeniakdr.pl.

Ciąg ologowania  Projektu SI KDR

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W nawiązaniu do decyzji Centrum Projektów Europejskich – Instytucji Organizującej Konkurs POWR.04.03.00-IP.07/001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowanym poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, iż cyt: „jednostka sektora finansów publicznych nie ma obowiązku stosowania „trybu konkurencyjnego” przy wyborze partnera ponadnarodowego.” , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, iż unieważnia ogłoszony w dniu 06.08.2015r. otwarty nabór partnera zagranicznego w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa - dobry pracownik 50+”.

pdfUnieważnienie naboru - plik259.46 KB

W nawiązaniu do decyzji Centrum Projektów Europejskich – Instytucji Organizującej Konkurs POWR.04.03.00-IP.07/001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowanym poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, iż cyt: „jednostka sektora finansów publicznych nie ma obowiązku stosowania „trybu konkurencyjnego” przy wyborze partnera ponadnarodowego.” , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, iż unieważnia ogłoszony w dniu 03.08.2015r. otwarty nabór partnera zagranicznego w ramach realizacji projektu „Nauka przez całe życie. Dobry pracownik - skuteczne działanie”.

pdfUnieważnienie naboru - plik263.28 KB

Wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej Uroczyste podpisanie umów z nowym Partnerem Karty Dużej Rodziny Uroczyste wręczenie tabliczki "Tu Honorujemy Kartę Dużej Rodziny"

Wspólne zdjęcie nowych Partnerów  Uroczyste wręczenie Karty Dużej Rodziny Rodzinie Państwa Chabrowskich z Warszawy

13 sierpnia 2015 r. podpisano kolejne umowy z firmami i instytucjami, które chcą wspierać rodziny wielodzietne. Tańsze paliwo, rozmowy telefoniczne i przejazdy koleją, rabaty na odzież, żywność dla dzieci, asortyment RTV i AGD oraz preferencyjne oprocentowanie kredytu – to ulgi, które oferują nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny.

Do Karty Dużej Rodziny dołączają kolejni partnerzy. Mam nadzieję, że pomoc dużym rodzinom już wkrótce stanie się standardem. Dziękuję, że chcecie pomagać tak ważnej grupie, jaką są rodziny wielodzietne w Polsce – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Do programu dołączyli dziś: Teatr Powszechny, PKN Orlen, sieć telefonii komórkowej T-Mobile, Towarzystwo Ubezpieczeń Link4, Energa, NUTRICIA Polska oferująca żywność dla niemowląt i dzieci, Deutsche Bank Polska, sieć sklepów Partner AGD RTV, Koleje Wielkopolskie, hurtownia internetowa TakTuTanio.pl.

Teatr Powszechny oferuje dla osób dorosłych bilet ze zniżką w wysokości 20 złotych, a dla dzieci i młodzieży uczącej się bilety w cenie 25 zł na każdy spektakl.

- Jesteśmy przekonani, że udział całych rodzin w wydarzeniach kulturalnych jest istotnym elementem budowania ważnych relacji między jej członkami, a w efekcie lepszych relacji społecznych i większego zrozumienia potrzeb i praw każdego z nas – powiedział Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego.

PKN Orlen oferuje rabat 5 gr. przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa, Rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych.

- Zaoferowanie konkretnych, znaczących rabatów rodzinom 3+, w ramach Programu Karta Dużej Rodziny ma dla nas przede wszystkim wymiar praktycznego zastosowania w biznesie jednej z naszych wartości jaką są ludzie, w tym przypadku klienci naszych stacji paliw– podkreślił Marek Balawejder, dyrektor wykonawczy w PKN ORLEN.

T-Mobile oferuje 20% rabatu na cały okres Umowy i naliczany jest co miesiąc od opłaty miesięcznej (abonamentu)

- Wierzymy, że posiadacze Karty Dużej Rodziny docenią wartość dzielenia się tym wszystkim, co nas łączy – powiedział Maciej Rogalski, członek zarządu T- Mobile Polska. 

Czytaj więcej...

Podkategorie

How to increase real followers for Instagram fast!

For what the Instagram followers is necessary? Look: "I with a new make-up", "I without make-up", "I with a new hair dress", "I smile", "I long", "I just got up", "I was tired". People with a visual vector as though want to imprint each microchange in the shape and, of course, most successful "self-arrows" need to share with readers. Look at me, love me, admire me! For people with a skin vector the Instagram is also opportunity, to emphasize the status. First, read 50 Free Ways To Increase Your Instagram Followers, after the fact of that you use this network, says that you, at least, have expensive smartphone. Secondly, the subjects and the phenomena emphasizing high position of the owner of an account become object of photos. For best result you need buy real followers for Instagram check out the best site and you will get powerful increase of real followers fast! Then new real followers will be added to your account. Very fast!
On the camera expensive dishes at restaurant, expensive cars, some prestigious actions are imprinted. The pictures of "beautiful life" as if speaking to all rest: "Look as I well live where I go and with whom I communicate. Estimate my advantage". For what the Instagram for other people is necessary? People with an anal vector will call it "boasting". In general the Instagram simply irritates many of them. After all for best result the photo it isn't simple fixation of life on the camera: these are good memories.