bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w ramach realizacji projektu „Lepsze jutro".

Projekt „Nowe perspektywy" realizowany będzie w formule partnerstwa przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z wyłonionym Partnerem w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły otwartego naboru partnerów w ramach realizacji projektu "Lepsze jutro":

  1. pdfOgłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach realizacji projektu „Lepsze jutro”181.96 KB18/05/2015, 15:40
  2. docWzór oferty583 KB18/05/2015, 15:40
  3. docxWzór oświadczeń336.48 KB18/05/2015, 15:40
  4. pdfProcedura oceny ofert na partnera w projekcie Lepsze jutro183.95 KB22/05/2015, 14:06

Dalsze informacje na temnat naboru mozna znaleść pod tym linkiem: Otwarty nabór partnera do projektu "Lepsze jutro".

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w ramach realizacji projektu „Nowe perspektywy".

Projekt „Nowe perspektywy" realizowany będzie w formule partnerstwa przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z wyłonionym Partnerem w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły otwartego naboru partnerów w ramach realizacji projektu "Nowe perspektywy":

  1. pdfOgłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach realizacji projektu „Nowe perspektywy”181.85 KB18/05/2015, 14:48
  2. docWzór oferty583.5 KB18/05/2015, 15:22
  3. docxWzór oświadczeń 336.24 KB18/05/2015, 15:22
  4. pdfProcedura oceny ofert na partnera w projekcie Nowe perspektywy183.9 KB22/05/2015, 14:02

Dalsze informacje na temnat naboru mozna znaleść pod tym linkiem: Otwarty nabór partnera do projektu "Nowe perspektywy".

Logo KDR

W dniu 14.05.2015 r. podczas trwania łódzkiego Konwentu Przewodniczących i Dyrektorów Kancelarii Sejmików Pan Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum RZL przedstawił prezentację nt. funkcjonowania Karty Dużej Rodziny z uwzględnieniem zaangażowania samorządów wojewódzkich.

Podczas prezentacji zostały przedstawione najnowsze dane dotyczące wydania Kart Dużej Rodziny. Na chwilę obecną wydano ponad milion Kart. Najwięcej Kart otrzymali mieszkańcy województw: podkarpackiego (50%), małopolskiego (47%), pomorskiego (45%).

Omówiono również kwestię podpisywania umów z Partnerami przez Wojewodów.W czołówce jest województwo mazowieckie (78 umów), kujawsko-pomorskie (71 umów) oraz wielkopolskie (48 umów).

pdfPrezentacja Pana Dariusza Kapusty, Dyrektora CRZL nt. funkcjonowania Karty Dużej Rodziny

Realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projekt „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” ma charakter badawczy, a jego celem operacyjnym jest zgromadzenie informacji i danych dotyczących systemu opieki w Polsce. W ramach badania podjęta została próba identyfikacji potrzeb różnych grup wymagających opieki (dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych, chorych), co m.in. pozwoli nam na ocenę stopnia i skali zaspokajania tych potrzeb poprzez różne formy opieki. Pogłębione badania terenowe będą prowadzone w sześciu celowo wybranych powiatach, z których każdy znajduje się na obszarze innego województwa. Poza obszarem 6 powiatów badania obejmą instytucje wojewódzkie i centralne oraz formalne instytucje opieki na terenie kraju (próba ogólnopolska).

Czytaj więcej...

List nominacyjny CRZL

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich otrzymało nominację do tytułu EuroSymbol 2015 w kategorii Inwestycji w Kapitał Ludzki za realizację projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Tytuł jest przyznawany jest od czterech lat przez redakcje: „Monitora Rynkowego”,  niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”,  niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z  „Rzeczpospolitą”.

Podkategorie