bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podziękował wszystkim, kórzy przyczynili się do uchwalenia ustawy, inicjatorom, pomysłodawcom, pracodawcom oraz Premier Ewie Kopacz i Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi. Ponadto ocenił, że wprowadzenie Karty Dużej Rodziny jest swoistym zwieńczeniem systemu, który powstawał i powstaje nadal w ramach samorządów.

Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem nadal będziemy działali na rzecz tego, by Karta Dużej Rodziny nie była dziełem zamkniętym z chwilą złożenia podpisu prezydenckiego, tylko, żebyśmy się nastawili na to, że będziemy się starali ją dalej rozbudowywać- powiedział.

Prezydent ocenił, że karta jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie dużym rodzinom, "gwiazdkowym prezentem". Czas jest świąteczny, wiec można chyba ten moment i tę ustawę uznać trochę za nasz wspólny prezent złożony pod choinkę wszystkim rodzinom - dodał (www.prezydent.pl).

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że w dniu 17.12.2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dokument podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. Program ten powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Ponadto w wyżej wymienionych obszarach będzie on też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj więcej...

Apel organizacji zrzeszających pracowników pomocy społecznej

Wszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragicznym w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy  to szczególnie zadając sobie pytania:

Dlaczego?

Czy jesteśmy skazani na bezradność?

Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy socjalni podejmowali decyzje bez presji i obaw  o zdrowie i życie własne i swych Rodzin?

Przed nami wiele pracy, aby zrobić wszystko, by nie dochodziło do podobnych aktów agresji. Dziś łączymy się w bólu z Rodzinami wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Samo współczucie to jednak mało.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że Senat przyjął ustawę o Karcie Dużej Rodziny, którą na początku grudnia uchwalił Sejm. Jeszcze przed Świętami ustawę podpisze Prezydent.

Do tej pory Karta Dużej Rodziny funkcjonuje jako program rządowy, jednak od 1 stycznia 2015 r. zyska rangę ustawową. Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne do wielu zniżek i ulg. Ustawa przewiduje, że o Kartę Dużej Rodziny będą mogły się ubiegać pary, które mają troje i więcej dzieci do 18. roku życia, a w prrzypadku dzieci uczących się lub studiujących - do 25. roku życia. Do otrzymania Karty będą również uprawnieni rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę oraz uchodźcy.

Podkategorie