bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+

 

Tytuł Projektu

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+

podkreslenie
Numer Projektu POKL.01.01.00-00-018/10
  
Okres realizacji   Projektu                       
01.02.2010 - 31.12.2014
  
  
Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  
podkreslenie
Instytucja Inicjująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
  
Lider Partnerstwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  
Partner Uniwersytet Łódzki