Logotyp CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje, iż unieważnia ogłoszony otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera krajowego w ramach realizacji projektu „Aktywność zawodowa - dobry pracownik 50+”.

pdfUnieważnienie naboru można pobrać tutaj.30/06/2016

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje, iż unieważnia ogłoszony otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera krajowego w ramach realizacji projektu „Nowa jakość usług w ekonomi społecznej”".

pdfUnieważnienie naboru można pobrać tutaj.30/06/2016

Na podstawie Zarządzenia nr 30 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 czerwca 2016 r. (zmieniającego Zarządzenie nr 46 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r.) z dniem 12 stycznia 2016 r. została otwarta likwidacja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i od tego dnia Centrum RZL działa pod nazwą "Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji". Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność.

Zakończenie likwidacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji zostało wyznaczone na dzień 31 sierpnia 2016 r.

pdfZarządzenie nr 46 MRPiPS

pdfZarządzenie nr 30 MRPiPS

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?

Wystarczy złożyć wniosek w gminie, w której mieszkamy. Można go złożyć w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny.

 

Co należy dołączyć do wniosku?

Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe. Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama. Ubiegając się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć wniosek.

 

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia. Jeżeli złożymy wniosek w ciągu trzech miesięcy od startu programu do 1 lipca włącznie to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Gdy wniosek zostanie złożony po trzech miesiącach od startu programu, tj. po 1 lipca świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata będą do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

 

Jak będzie wypłacane świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów. Przelewem na konto lub w gotówce. Rodzina 500 plus inwestycja w przyszłość Polski.

 

Więcej informacji można na www.mrpips.gov.pl oraz na www.rodzina500plus.gov.pl.

logotyp Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje,

iż z dniem 1 marca 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało zawarte Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0012/15-00 na realizację projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Nazwa projektu: „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 28.02.2019 r.

Wartość projektu: 26 648 826,50 zł , w tym wkład środków unijnych: 22 550 236,98 zł

Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji

Nazwa partnera: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasięg realizacji projektu: cała Polska

 

Cel projektu: Projekt ma na celu stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, w tym przedsiębiorcom proces aplikowania o środki PFRON (składanie wniosków) będące w gestii jednostek samorządowych. W ramach systemu uruchomione zostaną 2 e-usługi: na 3 poziomie dojrzałości, która umożliwi częściowe załatwienie sprawy drogą elektroniczną oraz na 4 poziomie dojrzałości, która umożliwi pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. Obydwa poziomy będą zbudowane w oparciu o koncepcję e-government, wytyczne WCAG 2.0. System będzie obsługiwał programy i zadania finansowane ze środków PFRON, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których realizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Programy i zadania aktualnie realizowane są z wykorzystaniem dokumentów w formie papierowej bez użycia dedykowanych systemów i aplikacji pozwalających na kompleksową obsługę spraw. Obecny sposób obsługi zadań nie jest w pełni dostosowany do potrzeb wnioskodawców (w tym osób niepełnosprawnych), wiąże się z koniecznością osobistych wizyt w urzędzie, co wydłuża czas rozpatrywania wniosków i wypłaty środków PFRON. Stworzenie systemu informatycznego odbędzie się przy współpracy i z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego.

UWAGA!

Cetrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje, iż z dniem 1 lutego 2016 r. zmianie uległ adres siedziby Jednostki.

Nowy adres:

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W LIKWIDACJI

ul. TAMKA 3

00-349 Warszawa

Podkategorie

Warto zobaczyć

Wydarzenia

Grudzień 2016
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego