Logotyp CRZL

Publikacje, które powstały w trakcie dotychczasowej realizacji projektu:
podkreslenie POKL

pdfPomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych

pdfPraca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami

pdfPraca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

pdfPracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

pdfMediacje i negocjacje w pracy socjalnej

pdfNowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej

pdfEmpowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne

pdfPraca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy

pdfPraca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin

pdfPraca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną

pdfPraca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami

pdfStarzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej

pdfOrganizowanie społeczności. Modele i strategie działania

pdfPraca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

pdfPraca socjalna w sytuacjach kryzysowych

pdfPrzedsiębiorczość społeczna a praca socjalna

pdfWybrane metody pracy z bezdomnymi

pdfPraca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną

pdfPraca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną

pdfPraca socjalna z osobami bezdomnymi

pdfPolityka społeczna - teoria

pdfPolityka społeczna - praktyka

pdfPrzywództwo i zarządzanie w pomocy społecznej

pdfPraca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

pdfUmiejętności interpersonalne w pracy socjalnej

pdfPraca socjalna a praktyka oparta na dowodach naukowych

pdfTechnologie informacyjno-komunikacyjne w pracy służb społecznych

pdfSuperwizja w praktyce

pdfPraca terapeutyczna z rodzinami

pdfDoskonalenie komunikacji w pracy socjalnej


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego